Spectro bespaart fors op waterverbruik

Spectro bespaart fors op waterverbruik

Jaarlijkse rapportage
Spectro heeft in 2011 het waterverbruik met maar liefst 9% verlaagd, terwijl de totale productievolume met 7% is toegenomen. Dit is de belangrijkste conclusie uit de jaarlijkse rapportage van Spectro aan het A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning. Water is voor een producent van reinigingsmiddelen nog steeds de meest gebruikte grondstof en het verbruik wordt daarom scherp in de gaten gehouden.

Waterhergebruik en concentreren
De forse reductie is voornamelijk te wijten aan twee punten. Als eerste het restwater dat vrijkomt tijdens productie wordt sinds afgelopen jaar opnieuw ingezet in diverse spoelprocessen. Als tweede worden de producten geconcentreerder wat onder andere terug te zien is in het waterverbruik.

A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning
Het 'Charter' is het milieuzorgsysteem van de Europese Branchevereniging A.I.S.E. Het Charter toetst de organisatie onafhankelijk op een groot aantal milieu en veiligheid georiënteerde punten. Vereiste is om op alle punten een continue meetbare verbetering te bereiken. De resultaten van alle deelnemende producenten worden jaarlijks verzameld. Hiermee wordt op Europees niveau het duurzaamheidbeleid van de branche aangetoond.