Spectro implementeert milieuzorgsysteem

Spectro implementeert milieuzorgsysteem

Spectro heeft in april 2011 met succes het A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning (update 2010) geïmplementeerd. Het 'Charter' is het milieuzorgsysteem van de Europese Branchevereniging A.I.S.E. en kent veel overlapping met andere zorgsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en EMAS. Het Charter is echter branchespecifiek waardoor het dieper ingaat op kritieke punten voor producenten van reinigingsmiddelen. Voldoet men aan de strenge eisen, dan is de producent gerechtigd het logo te voeren op de verpakking.De eisen
Het Charter toetst de organisatie onafhankelijk op onder andere de volgende onderdelen:
- Grondstoffengebruik en -selectie;
- Verpakkingenkeuze;
- Afvalbeperking;
- Gezondheid en veiligheid;
- Product en productgebruik.
Vereiste is om op alle punten een continue meetbare verbetering te bereiken. De resultaten van alle deelnemende producenten worden jaarlijks verzameld. Hiermee wordt op Europees niveau het duurzaamheidbeleid van de branche aangetoond.

Spectro uw partner voor M.V.O.?
Spectro is de enige Nederlandse private label producent die zowel het Charter als producten met het Europees Ecolabel heeft. Hierdoor is Spectro uw ideale partner waarbij M.V.O. op zowel bedrijf- als productniveau wordt ingevuld. Als u M.V.O. mee wilt nemen in uw bedrijfsbeleid neem dan contact met ons op en wij bespreken met uw de mogelijkheden.

Meer info:
www.sustainable-cleaning.com