HygiŽne gestegen door Mexicaanse griep

Hygiëne gestegen door Mexicaanse griep

Mensen wassen steeds vaker en zorgvuldiger hun handen sinds de Mexicaanse griep. Het kennisniveau over hygiëne is wereldwijd aanzienlijk verbeterd sinds de uitbraak. Dit bleek onder meer uit een internationaal onderzoek dat Hygiene Matters heeft uitgevoerd in negen landen.

Volgens het internationale onderzoek van Hygiene Matters vindt 75% van de respondenten hygiëne nu belangrijker dan vóór de uitbraak van de Mexicaanse griep. Dat blijkt ook uit de hogere eisen die aan hygiëneproducten worden gesteld, zoals een hygiënische verpakking van zeepproducten om kruisbestuiving te voorkomen.
Aan het onderzoek werkten 5084 respondenten mee; vrouwen en mannen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar en afkomstig uit negen landen: Australië, China, Duitsland, Frankrijk, Mexico, Rusland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Zweden.

Meer informatie: www.hygienematters.com.