Kinderen zien dingen anders

Kinderen zien dingen anders

Jaarlijks gebeuren en duizenden ongelukken met huishoudchemicalien. Kinderen onder de vijf jaar vormen de grootste risicogroep. Door het lezen van het etiket van een product kan een groot deel van de ongevallen worden voorkomen. Daarom is de Stichting Consument en Veiligheid (SCV) samen met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een campagne gestart, gericht op ouders van jonge kinderen.

Deze nieuwe campagne gaat daarnaast verder in op de nieuwe etikettering zoals GHS-EU die de komende jaren wordt doorgevoerd.

De website is te vinden via www.nieuwe-etiketten.nl.