Desinfectie bij Q-koorts

Desinfectie bij Q-koorts

Q-koorts is een zoönose met als belangrijkste besmettingsbron voor de mens koeien, schapen en geiten. Ook honden, katten, konijnen, duiven en andere vogels kunnen voor besmetting zorgen.

Het RIVM heeft op haar website een desinfectie advies tegen Q-koorts gepubliceerd:

Oppervlakken (excreta in besmette dierenverblijven):
Het oppervlak reinigen met een allesreiniger en vervolgens desinfecteren met 70% ethanol (standaardmethode 2.1.1).

Handen:
Handen wassen met zeep en desinfecteren met handalcohol (standaardmethode 2.4.3).

Meer informatie over Q-koorts: www.rivm.nl

Bekijk hier de brief die omwonende hebben ontvangen.