GHS-EU

GHS-EU

De Europese Commissie heeft een nieuwe verordening gepubliceerd voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels; GHS-EU (ook wel bekend als de CLP-verordening). Deze verordening is vanaf 20 januari 2009 in werking getreden. Stoffen moeten vanaf 1 december 2010 aan de nieuwe voorschriften voldoen en mengsels vanaf 1 juni 2015.

Meer informatie over deze verordening is te vinden in de folder die is opgesteld door de NVZ.
Deze kunt u hier gratis downloaden