Preregistratie REACH (te) groot succes

Preregistratie REACH (te) groot succes

Het aantal preregistraties tot nu toe (circa 1 miljoen) overtreft ruim de prognose die voor aanvang van de preregistratieperiode is gemaakt (circa 150.000 preregistraties tussen 1 juni en 1 december 2008).

Als gevolg van deze stormloop is het REACH-IT systeem van het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) de afgelopen weken overbelast geraakt en ondervonden bedrijven grote problemen bij het indienen van preregistraties. Afgelopen week heeft het ECHA nieuwe software geïnstalleerd, waardoor de prestaties en toegankelijkheid van het REACH-IT-systeem zijn verbeterd.Meer informatie over de preregistratie vindt u op de website van het Agentschap

Meer informatie over REACH vindt u op onze wetgeving pagina: Wetgeving pagina Spectro


Bron: NVZ