Proefdiervrij

Proefdiervrij

NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) heeft in april, mede namens vereniging Proefdiervrij, een brief verstuurd aan minister Cramer (VROM) in verband met het criterium van 'proefdiervrije schoonmaakmiddelen' in het programma duurzaam inkopen door de overheid. Half juni heeft de minister deze brief beantwoord. Zij erkent dat het criterium feitelijk onjuist geformuleerd is (niet de schoonmaakmiddelen, maar de ingrediënten daarvan kunnen zijn getest op proefdieren) en vraagt SenterNovem om dat mee te nemen bij de juridische toetsing van de criteria voor duurzame inkoop van schoonmaakdiensten.

Alle producten van Spectro zijn gegarandeerd niet getest op dieren. Desondanks is het niet mogelijk (zoals dat voor iedere producent van reinigingsmiddelen geldt) om de term proefdiervrij te hanteren. Het is namelijk niet mogelijk om voor de hele keten van grondstof tot eindproduct aan te tonen dat er geen dierproeven zijn gehouden.

Hierbij sluit Spectro aan bij het standpunt van de NVZ. Voor meer informatie over dit standpunt zie: website NVZ
Zie ook de website van Dierproefvrij die nog wat verder op dit onderwerp ingaat: website Dierproefvrij


Bron: NVZ