REACH

REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Spectro is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van REACH.

Op onze wetgeving pagina hebben we een gedeelte gewijd aan deze nieuwe Europese wetgeving.

Wetgeving pagina Spectro