CTB wordt CTGB

CTB wordt CTGB

Vanaf oktober 2007 is de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van kracht. Daarmee is ook de nieuwe naam van het CTB (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen) veranderd in CTGB (College van de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) . Ook de website is zo ver als mogelijk aan de nieuwe wet aangepast.

Uiteraard voldoen alle geregistreerde producten van Spectro bij het CTGB aan deze nieuwe wetgeving.

Meer info vindt u op: www.ctgb.nl