Desinfectie bij dierziekten

Desinfectie bij dierziekten

Na het driemaal voorschrijven van een niet-toegelaten middel (Citroenzuur) bij de bestrijding van dierziekten in Nederland werden hierover Kamervragen gesteld. De NVZ heeft jaren gestreden voor een heldere besluitvorming van de overheid waarbij het uitgangspunt producten moesten zijn met een toelating van het CTB

Inmiddels is de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) door het ministerie van LNV gevraagd een onderbouwde keuze te maken van desinfectiemiddelen voor gebruik tijdens uitbraken van dierziekten. Het Bureau Risicobeoordeling van de VWA heeft deze lijst nu eindelijk opgesteld. Citaat: "De directeur van het Bureau Risicobeoordeling concludeert dat op grond van de effectiviteit er geen noodzaak is om niet-toegelaten middelen te gebruiken. Op grond van milieuoverwegingen zou het wenselijk zijn om alleen tijdens MKZ-uitbraken het nu niet toegelaten middel citroenzuur te gebruiken."

U kunt de brief aan de minister en de lijst met middelen downloaden van de website van de VWA.

Spectro heeft diverse producten die geschikt zijn voor desinfectie bij dierziekten bijvoorbeeld:
Sanosept Profi


Bron:NVZ