CLP, wat moet ik ermee?

CLP, wat moet ik ermee?

Vanaf juni 2015 moeten alle nieuw geproduceerde reinigingsmiddelen voorzien worden van zogeheten CLP etikettering. Uw voorraden moeten uiterlijk juni 2017 voorzien zijn van CLP. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om de etikettering van chemische stoffen wereldwijd te standaardiseren. Al enige jaren geleden heeft Spectro fors geïnvesteerd in software en mankracht om nieuwe wetgevingen zo goed mogelijk te implementeren. Daarom kunnen wij ook garanderen dat de producten die wij maken voldoen aan de laatst geldende wetgevingen, zelfs bij private label producten.

Grote gevolgen
CLP heeft echter voor onze gehele branche grote gevolgen. Omdat grenswaardes verschuiven zal een product eerder voorzien moeten worden van gevaarsymbolen. Zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat uw product voorheen geen symbool had en nu het symbool 'waarschuwing' of zelfs 'bijtend' krijgt. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de voorzorgsmaatregelen die de gebruikers van deze producten moeten nemen maar ook voor het transport, opslag en KAM beleid.

Slim formuleren
Echter binnen CLP zijn ook, met de juiste onderbouwing, uitzonderingsregels. Door gebruik te maken van deze uitzonderingsregels en slim formuleren voorkomt Spectro dat een belangrijk gedeelte van ons pakket een ongewenste etikettering krijgt. Aan de andere kant vergt dit veel tijd en energie van onze organisatie. April 2015 gaan wij volledig over op CLP.

Oude voorraden
Voor voorraden met oude etikettering geldt vanaf juni 2015 een uitverkooptermijn van 2 jaar. Meer informatie vindt u in de verklaring van de NVZ.