Charter for Sustainable Cleaning
Charter for Sustainable Cleaning Spectro heeft in april 2011 met succes het A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning (update 2010) geïmplementeerd binnen het volledige bedrijf. Het 'Charter' is het zorgsysteem van de Europese Branchevereniging A.I.S.E. en kent veel overlapping met andere zorgsystemen zoals ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en EMAS. Het Charter is echter branche specifiek waardoor het dieper ingaat op kritieke punten voor producenten van reinigingsmiddelen. Voldoet men aan de strenge eisen, dan is de producent gerechtigd het logo te voeren op de verpakking.

Eisen
Het Charter toetst de organisatie onafhankelijk op onder andere de volgende onderdelen:
- Grondstoffengebruik en -selectie;
- Verpakkingenkeuze;
- Afvalbeperking;
- Gezondheid en veiligheid;
- Product en productgebruik.

KPI en CSP
Vereiste is om op alle punten jaarlijks te rapporteren middels Key Performance Indicators (KPI) en een continue meetbare verbetering te bereiken met behulp van de Charter Sustainability Procedures (CSP). De resultaten van alle deelnemende producenten worden jaarlijks verzameld. Hiermee wordt op Europees niveau het duurzaamheidbeleid van de branche aangetoond en kunnen wij ons vergelijken met de score van branchegenoten.

Meer informatie over het Charter is te vinden op www.sustainable-cleaning.com

Download het Charter certificaat van Spectro B.V.