Wetgeving
Wetgeving Onze producten en bedrijf moeten voldoen aan strenge lokale, nationale en internationale wetgevingen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste relevante wetgevingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, twijfel dan niet en neem contact met ons op.

CLP
Spectro voorziet al haar reinigingsmiddelen van zogeheten CLP etikettering. Deze wetgeving is bedoeld om de etikettering van chemische stoffen wereldwijd te standaardiseren.
Vanaf juni 2015 zijn alle nieuw geproduceerde reinigingsmiddelen voorzien. Uw voorraden moesten uiterlijk juni 2017 voorzien zijn van CLP etikettering. Voor meer informatie over CLP kunt u hier terecht.

Europese Detergentenverordening
Spectro produceert al haar reinigingsmiddelen volgens de Europese Detergentenverordening (EG 648/2004). Deze verordening stelt onder andere eisen aan de gebruikte grondstoffen, etikettering, milieu en biologische afbreekbaarheid. Daarnaast reguleert het de uniforme verstrekking van gegevens aan onder andere gebruikers, medisch personeel en vergiftigingen inlichtingen centra.
Voor meer informatie over de Europese Detergentenverordening kunt u hier terecht.

Europese Cosmeticaverordening
Cosmeticaproducten zoals handzepen worden geproduceerd conform de strenge eisen uit de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). In deze verordening staat de gezondheid van de mens centraal. De veiligheid van onze producten wordt beoordeeld door bevoegde experts zoals een dermatoloog.
Meer informatie over de Europese Cosmeticaverordening kunt u hier hier vinden.

Europese Biocidenverordening
Biociden zoals desinfectiemiddelen voldoen aan de Europese Biocidenverordening (98/8/EG per 1 september 2013 528/2012/EG). Deze wetgeving stelt eisen aan zowel de veiligheid als op de werkzaamheid van de middelen. Spectro heeft hiervoor een flink aantal registraties in Nederland, België en Duitsland.
Meer informatie over de Europese Biocidenverordening vindt u hier.

REACH
REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Meer informatie over REACH vindt u hier.

Veiligheidsinformatiebladen
Spectro maakt gebruik van een geavanceerd veiligheidsinformatiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat wij volledig geautomatiseerd veiligheidsinformatiebladen (VIB of SDS) versturen naar onze klanten die uiteraard voldoen aan de laatste wettelijke eisen. Indien een klant een nieuw product bestelt of er is iets veranderd in het VIB dan krijgen onze klanten deze automatisch opgestuurd via mail. De VIB's kunnen opgemaakt worden in praktisch iedere taal en voorzien worden van uw gegevens en logo.
Het veiligheidsinformatiesysteem wordt beheerd door onze veiligheidsadviseur.

Productie en vervoerswetgeving
Tijdens de productie van reinigingsmiddelen moet uiteraard veilig worden gewerkt, opgeslagen en geproduceerd zodat omwonenden, milieu en medewerkers geen gevaar lopen.
Daarnaast zijn er ook tal van eisen waaraan een productielocatie moet voldoen, om de kwaliteit en veiligheid van een product te garanderen.
Spectro voldoet onder andere aan arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet), milieuvergunning en transportwetgeving.
Meer informatie vindt u hier.